1/3
2.7.95" (Streifenarbeit), 1995
, 52 × 68 cm
MLE0009